English Version
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання

79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел/факс 70-71-68, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Андрій Шевчук

Реклама:
Прес-релізи газети "День"

 

Вийшлa нова монографія:

Коломийчук B.C., Шевчук Л.Т., Шульц С.Л.
Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону (на матеріалах Тернопільської області). - Львів-Тернопіль, 2002. - с. ISBN 966-673-015-4.

ББК65.9(4.Укр)
За редакцією:
академіка НАН України, доктора економічних наук, професора М.І.Долішнього
Рецензенти:
доктор економічних наук, професор Бойко Є.І. доктор економічних наук, професор Мельник А.Ф.
Рекомендовано Вченою Радою Інституту регіональних досліджень НАН України.

 

 

У монографії висвітлені сучасні засади і проблеми стратегічного планування, узагальнені зарубіжні дослідження даного напрямку знань, показані методичні підходи до розробки стратегії соціально-економічного розвитку регіону. Розкриті можливі стратегічні цілі, напрямки, пріоритети і завдання територіального перспективного поступу в рамках різних економічних моделей. Проаналізовані процедури вибору економічної моделі і типу стратегії соціально-економічного розвитку регіону на прикладі Тернопільської області.
Для економістів, соціологів, спеціалістів сфери управління. Буде корисною для всіх, хто займається теоретичними дослідженнями і практикою прогнозування регіонального розвитку.

ISBN 966-673-015-4
© Коломийчук B.C., Шевчук Л.Т., Шульц С.Л., 2002

ЗМІСТ

Передмова................................................................................................. 5
1. Теоретичні основи стратегічного планування соціально-економічного розвитку 
регіону ......................................................... 14
1.1. Поняття стратегія  і "стратегічне планування": екскурс в
історію трансформації змісту (Шевчук,П.Т.) .............................. 14
1.2. Сутність і значення стратегічного планування для регіонального
розвитку (Шевчук Л. Т.) .............................................................. 22
І.З.Досвід стратегічного планування соціально-економічного
розвитку суспільних територіальних систем (Шульц С.Л.) ....... 31
1.4. Методологія, методика та опис процедур розробки стратегії
соціально-економічного розвитку регіону (Шульц С.Л.) .......... 58
2. Діагностика стану господарського комплексу
Тернопільської області...................................................................... 82
2.1. Оцінка розроблених програм розвитку регіону
(Коломийчук B.C.) ............................................................................. 82
2.2. Аналіз ретроспективних тенденцій і сучасного стану соціально-
економічного розвитку Тернопільської о6ла.сп(КоломіЛічукВ.С.) ... 97
2.2.1. SWOT - аналіз соціально-економічного розвитку
регіону (Шульц С.Л., Шевчук Л.Т.).......................................... 142
2.2.2. Експертні оцінки рівня соціально-економічного ............. 155
розвитку регіону (ШевчукЛ.Т., Шульц С.Л.) .......................... 155
2.2.3. Громадська думка як суспільна оцінка соціально-економічного 
розвитку регіону (Шульц С.Л., Шевчук Л. Т.).................. 163
2.3. Підсумкові оцінки: ідентифікація проблем соціально-економічного 
розвитку Тернопільської області (Коломийчук В. С., Шевчук. Л. Т., 
Шульц С.Л.) ............................................................................... 172
2.4. Аналіз та підсумкові оцінки розвитку регіону в розрізі адміністративних 
районів (Коломийчук B.C., ШевчукЛ.Т., Шульц С.Л.) ............................
................................................... 176
3. Стратегічні моделі соціально-економічного розвитку регіону........ 210
3.1. Моделі економічного розвитку регіону як паттерни
(суперстратегії) його посту пу (ШевчукЛ.Т.) ........................... 210
3.1.1. Нова економічна модель з екзогенним технологічним прогресом 
(ШевчукЛ.Т.) .......................................................... 215
3.1.2. Нова економічна модель з ендогенним технологічним прогресом 
(ШевчукЛ.Т.) .......................................................... 220
3.1.3. Нова економічна модель сталого (збалансованого) розвитку 
(Шевчук Л.Т.) ............................................................ 224
3.2. Вибір економічної моделі і визначення типу стратегії соціально-
економічного розвитку регіону по етапах перспективного періоду 
(Коломийчук B.C., Шевчук Л.Т., Шульц С.Л.)............ 235
3.3. Прогноз соціально-економічного розвитку регіону
в контексті вибору його стратегії (Коломийчук В С., Шевчук Л. Т.. 
Шульц С.Л.) ...................................................................... 239
4. Умови реалізації вибраної стратегії соціально-економічного розвитку регіону.............................................................................................. 244
4.1. Організаційний план та заходи реалізації стратегії
(Коломийчук B.C., Шульц С.Л.)................................................ 244
4.2. Ресурси для виконання стратегічного плану
(Коломийчук B.C., Шульц С.Л.)................................................ 256
4.3. Моніторинг і контроль за реалізацією стратегії соціально-економічного 
розвитку регіону (Коломийчук В. С., Шевчук Л. Т., Шульц С.Л. ...........
.................................................................... 264
Післямова.............................................................................................. 268
Список використаних джерел ............................................................... 271


custom term-paper net . writing a term paper . university term paper help . buy cheapessayonline