Головна
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання
Логін:

Пароль:


79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел/факс 70-71-68, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Андрій Шевчук

Відкриття торгового центру в м.Львові, Сихівська 16а. Продаж площ.
zamok.lviv.ua
Міжнародна співпраця
Міжвузівська співпраця
Координація наукової діяльності


conf1.jpg (28206 bytes)

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

Протягом останніх років міжнародне наукове співробітництво Інституту здійснювалося в рамках діючих угод про наукову співпрацю з :
• Інститутом економіки НАН Білорусі ( м. Мінськ, Білорусь);
• Державною вищою школою фахової освіти (м. Ярослав, Польща);
• Головним Інститутом гірничої справи (м. Катовіце, Польща);
• Вищою економічною школою (м. Білосток, Польща);
• Вищою школою маркетингового управління та іноземних мов (м. Катовіце, Польща);
• Вищою господарською школою (м. Перемишль, Польща);
• Свєнтокшиською Академією ім. Яна Кохановського в Кельце (Польща);
• Факультетом економіки та суспільних наук Ніредьгазького інституту (Угорщина).
• Центром регіональних досліджень Угорської АН (м. Печ, Угорщина);
• Економічним факультетом Кошіцького технічного університету (Словаччина);

У звітному році підписано нову угоду про наукове співробітництво з Державною вищою школою фахової освіти (м. Ярослав, Польща). Досягнуто домовленості щодо підписання угоди про наукову співпрацю з Відділом економіки Жешувського університету (м. Жешув, Республіка Польща). Прикладами практичної реалізації двосторонніх угод про співробітництво стали організація спільних наукових конференцій та семінарів, підготовка наукових кадрів, публікація статей у виданнях установ-партнерів, координація наукових досліджень визначеної тематики, тощо. Зокрема в рамках угоди про співробітництво з Державною вищою школою фахової освіти (м. Ярослав, Польща) у звітному році:
• організовано та проведено 3 наукові конференції (в т.ч. 1 – за кордоном), в яких взяли участь 6 вчених Інституту;
• розпочато роботу над підготовкою проекту в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2007- 2013 роки;
• три польські науковці працюють над дисертаціями в Інституті як здобувачі;
• опубліковано 4 статті польських вчених у наукових виданнях Інституту та 4 статті науковців Інституту у виданнях Ярославської Державної вищої школи фахової освіти .

В рамках угоди про співробітництво з Головним Інститутом гірничої справи (м. Катовіце, Польща) було підготовлено заявку на проект «Стратегія розвитку інноваційних технологій в регіоні в контексті процесів конвергенції та дивергенції Польщі й України в умовах інтенсифікації процесів глобалізації» на конкурс спільних українсько-польських науково-технічних проектів на 2009-2011 роки, оголошений Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і вищої школи Республіки Польща.

В рамках угод про співробітництво з Ніредьгазьким Інститутом (Угорщина) та Економічним факультетом Кошіцького технічного університету (Словаччина) здійснювався обмін публікаціями у виданнях установ-партнерів.

Протягом 2008 року здійснено 8 закордонних відряджень вчених Інституту для участі у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах та переговорах, в т.ч. – 2 за безвалютним обміном. За цей період прийнято 14 іноземних вчених.

Опубліковано 22 статті в зарубіжних наукових виданнях обсягом 11 д.а., подано до друку в закордонні видання 5 статей.

Інститут був співорганізатором 8 міжнародних конференцій та семінарів в Україні, та 1 – за кордоном. Вчені Інституту виступали з доповідями на 8 наукових конференціях та семінарах за кордоном (в т.ч. Польщі, ФРН), на яких було виголошено 14 доповідей. 2 провідні вчені Інституту задіяні до читання лекцій в закордонних організаціях-партнерах.

Інститут є відомим за кордоном центром підготовки наукових кадрів. Зокрема у звітному році тут захистив докторську дисертацію М. Борущак (Польща). Здобувачами для підготовки кандидатських дисертацій в Інституті є 2 польських вчених.

Основними тематичними напрямами міжнародного наукового співробітництва Інституту у звітному році були:

1. Проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів. У 2008 р. науковці Інституту приймали участь у спільному проекті «Новий рівень добросусідських відносин – розвиток польсько-української стратегії транскордонної співпраці». в рамках Програми Добросусідства Польща – Білорусь – Україна INTERREG ІІІА/ТАСІS CBC 2004-2006 (основний виконавець з українського боку - Агенція регіонального розвитку та європейської інтеграції, м. Львів). Вчені інституту входили до складу робочої групи, яка розробила спільну українсько-польську стратегію транскордонного співробітництва. 26-27 червня 2008 року Інститут спільно з Агенцією регіонального розвитку та європейської інтеграції провів Міжнародну науково-практичну конференцію «Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів»

Тематичні напрямки конференції:
• Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності прикордонних регіонів.
• Спільна стратегія розвитку українсько-польського транскордонного регіону.
• Теоретичні та прикладні аспекти формування та функціонування кластерів. Стратегії формування та підтримки кластерів у прикордонних регіонах.

В роботі конференції взяли участь представники центральних та регіональних органів влади, науковці (серед них 14 докторів наук), фахівці з питань регіонального розвитку, іноземні учасники з Німеччини, Польщі, Литви.

Вчені Інституту також взяли участь у низці міжнародних конференцій та семінарів з цієї проблематики, зокрема у Міжнародній науковій конференції «Економічний потенціал регіонів на польсько-українському прикордонні» (м. Ярослав, Польща), ІІІ міжнародній науковій конференції «Конкурентність і інноваційність « (Жешув, Польща), ІV міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми розвитку туристики в країнах Центрально-Східної Європи» (м. Зешит, Польща), семінарах «Трансрегіональний торгово-технологічний трансфер – виклик третього тисячоліття», «Майбутнє Німеччина-Польща-Україна, Сусідство-Асоціація-членство?» та ін.

В грудні 2008р. в Інституті було проведено робочу зустріч з ректорами Ярославської Державної вищої школи фахової освіти, Жешувської вищої школи управління та представником Краківського економічного університету з питання організації спільного проекту в рамках нової Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна на 2007-2013 рр. Досягнуто домовленості про підготовку спільної заявки на виконання проекту по проблематиці взаємодії науки і бізнесу в питаннях регіонального розвитку і транскордонного співробітництва.

2. Просторовий розвиток та територіальне планування регіонів.

З 2007 р. Інститут регіональних досліджень НАН України і Міністерство будівництва та транспорту Тюрінгії (ФРН) у рамках Європейської академії регіонів реалізують спільний українсько-німецький проект «Планування просторового розвитку для Львівського регіону». В рамках даного проекту з 30 березня по 5 квітня 2008 р. в Тюрінгії перебувала група науковців та фахівців, до складу якої входили і представники Інституту д.т.н. Габрель М.М. та к.т.н. Гоблик А.В. Вони пройшли стажування у планувальних установах федеральної землі Тюрінгія з метою вивчення методик передпроектного аналізу, практики розробки концепцій та планів просторового розвитку, використання сучасних інформаційних технологій в проектуванні на регіональному рівні. Програмою стажування було передбачено науково-практичні семінари, ознайомлення українських спеціалістів з роботою регіонального планувального товариства в Південно-Західній Тюрінгії, відвідання планувального бюро Північної Тюрінгії, екскурсії на об’єкти та території житлового, культурного, туристичного та рекреаційного використання, а також зустрічі з бургомістрами міст Гільдбурггаузен, Обергоф та Ляйнфельде.

У рамках даного проекту 9-10 вересня 2008 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся Міжнародний науково–практичний семінар з питань просторового планування. Метою семінару було обговорення методики планування територіальних одиниць обласного і нижчого рівня в Україні, питань розробки Схеми планування території Львівської області, урахування техногенних ризиків в просторовій організації територій, зокрема гірських районів Львівщини.

На замовлення Головного управління містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської обласної державної адміністрації у листопаді-грудні поточного року фахівцями Інституту підготовлено проект Концепції просторого розвитку гірських районів Львівщини. У 2009 році передбачається продовження робіт з планування території гірських районів Львівщини з використанням нових підходів до організації та методики просторового планування і залученням консультантів із федеральної землі Тюрінгія.

У травні 2009р. спільно із Державною вищою школою фахової освіти (м. Ярослав) та Комітетом з просторового загосподарювання Польської АН (м. Краків) заплановано проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Метрополії та метрополійні регіони у Східній Європі».

3. Соціально-економічні та еколого-економічні дослідження Карпатського регіону.

16-17 жовтня 2008 р. Інститутом була проведена ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій». Метою конференції було обговорення актуальних соціально-економічних та екологічних проблем Українських Карпат, вироблення концептуальних підходів та практичних рекомендацій щодо їх вирішення в контексті Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Слід відзначити, що це вже друга конференція, присвячена цій проблематиці (перша відбулася у листопаді 2006 р.) і такі конференції регулярно проводитимуться і надалі. У конференції взяли участь провідні вчені та фахівці зі Львова, Івано-Франківська, Луцька, Чернівців, Ужгорода, Києва, представники центральних, регіональних та місцевих органів влади Карпатського регіону, а також фахівці з Польщі.

У 2009 році планується налагодження тісної співпраці з Координаційною радою з питань гірської політики (м. Краків, Польща).

Інститут регіональних досліджень НАН України в особі д.е.н., проф.. Мікули Н.А. бере участь в роботі Українсько-польської міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва, а також в засіданнях експертів Карпатського єврорегіону.