English Version
Новини
Структура Інституту
Наукові школи
Публікації
Історія
Конференції
Міжнародна співпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання
Логін:

Пароль:


79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел/факс 70-71-68, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Андрій Шевчук

Посилання:

Академічні установи, науково-дослідні інститути, центри:

Національна академія наук України
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди
Інститут соціології
Інститут історії України
Інститут світової економіки і міжнародних відносин
Інститут демографії та соціальних досліджень
Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича
Iнститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського
Інститут археології
Iнститут української археографiї та джерелознавства iм. М.С. Грушевського
Інститут економічного прогнозування
Рада по вивченню продуктивних сил України
Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ)

Державні органи:

Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України
Президент України
Міністерство освіти і науки України
Вища атестаційна комісія України (ВАК України)
Національний Інститут стратегічних досліджень

Інформаційно-аналітичні центри:

Український центр політичного менеджменту (Журнал "Політичний менеджмент")
Інститут глобальних стратегій
Журнал "Політична Думка"
Український незалежний центр політичних досліджень
Міжнародний центр перспективних досліджень

Інформаційні агентства:

УНІАН
Інтерфакс-Україна
Українські новини
Укрінформ

Бібліотеки, архіви, журнали:

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Національна парламентська бібліотека України
Наукова бібліотека НаУКМА
Електронна бібліотека
Український соціально-гуманітарний науковий журнал "Людина і політика"