Арендованные и вечные ссылки в WebGardenПродажа арендованных и вечных ссылок в WebGarden. Посадите ссылки в нашем саду, и собирайте щедрый урожай прибыли!

Головна
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання
Логін:

Пароль:


79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел/факс 70-71-68, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Андрій Шевчук

Відкриття торгового центру в м.Львові, Сихівська 16а. Продаж площ.
zamok.lviv.ua

Інститут регіональних досліджень 26 жовтня 2011 року об 11.00 год. в актовому залі Інституту регіональних досліджень НАН України відбудеться засідання круглого столу на тему «Розвиток сільських територій України: стан, проблеми, перспективи».

Питання до обговорення:
1. Сучасна політика соціально-економічного розвитку сільських територій: українські реалії та світовий досвід.
2. Проблеми збереження соціального та демографічного потенціалу сільських територіальних громад.
3. Резерви диверсифікації та інтенсифікації економічної діяльності в сільській місцевості.
4. Перспективи удосконалення земельних відносин як інвестиційного чинника економічного зростання сільських територій.
5. Оцінка стану і тенденції економічного розвитку сільських територій Карпатського регіону.

Порядок роботи круглого столу:
1.Реєстрація учасників круглого столу з 10.30-11.00.
2.Засідання круглого столу з 11.00 – 15.00:
11.00 – 11.20 Відкриття круглого столу
11.20 – 11.40 Презентація наукової доповіді ІРД НАН України: «Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону)» (доповідач В. Борщевський, доктор економічних наук, доцент)
11.40 – 12.30 Наукові доповіді учасників круглого столу
12.30 - 12.45 Перерва (кава-брейк).
12.45 – 15.00 Обговорення і дискусія.

На круглий стіл запрошені провідні науковці та фахівці з питань розвитку сільських територій, представники органів регіональної та місцевої влади Карпатського регіону України.

Бажаючим взяти участь в роботі круглого столу зареєструватись до 20 жовтня за такими номерами телефонів: (050) 670-1489, (067) 715-8324 (телефонувати з 10.00 до 17.00 год.).

До круглого столу підготовлено наукову доповідь: Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь / [В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін, І. М. Куліш]; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [наук. ред. В. В. Борщевський]. – Львів, 2011. – 60 с.


Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

до аспірантури на 2011 рік за державним замовленням

з відривом та без відриву від виробництва з таких спеціальностей:
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.

Документи приймаються до 10 вересня 2011 року.

Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, вступники до аспірантури подають на ім’я директора Інституту такі документи:
1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) опубліковані наукові праці або реферат з обраної наукової спеціальності;
4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286–у;
5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) та додаток до диплому залікової відомості, засвідчені нотаріально;
6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
7) три фотографії (4 X 6 см).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Довідки можна отримати за адресою:

79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4,
Інститут регіональних досліджень НАН України
Тел. (032) 270-71-00. Факс: (032) 270-70-58.
Е-mail: irr@mail.lviv.ua


В Інституті регіональних досліджень відбувся круглий стіл "Українська Національна Ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори"

Для надання диспутам певної тематичної спрямованості попередньо перед учасниками круглого столу була поставлена така мета: а) концептуалізація сучасних складових УНІ з огляду задекларованих чинним урядом модернізацій економіки і суспільства; б) аналіз та оцінка ролі УНІ в процесах державотворення та становлення нації за умов зростання подвійних (глобалізаційно-цивілізаційний і постімперсько-реваншистський) впливів на збереження національної ідентичності; в) пошук перспектив розвитку УНІ та зміцнення протекторної її адекватності прогнозним ризикам національної безпеки України.

Матеріали круглого столу


Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань»

2-3 червня 2011 року в Львівському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом відбулась Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань», співорганізатором якої виступив Інститут регіональних досліджень НАН України. Уже не перший рік Інститут регіональних досліджень активно співпрацює з Львівським інститутом МАУП, проводячи плідну наукову співпрацю, зокрема і наукові заходи. При відділі соціально-гуманітарного розвитку регіону створено філію кафедри менеджменту організацій Львівського Інституту МАУП, через яку безпосередньо активізується співпраця між науковцями установ.

Докладніше >>>


Для відзначення заслуг і вшанування пам’яті М.І.Долішнього 12 травня 2011р. урочисто відкрито меморіальну дошку на будинку Інституту регіональних досліджень по вул. Козельницька, 4.

Дошка була виготовлена відомим львівським скульптором В. Яричем.

На урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки виступили:
- Кравців В.С., директор Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н., професор;
- Косів В.М,, заступник міського голови м.Львова;
- Янків М.Д., перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації, д.е.н., професор;
- П’ятак В.А,, заступник голови Львівської обласної ради, к.е.н.;
- Лібанова Е.М., академік-секретар Відділення економіки НАН України, академік НАН України;
- Мриглод І.М., заступник голови Західного наукового центру НАН і МОНМС України, член-кореспондент НАН України;
- Смовженко Т.С., ректор Університету банківської справи НБУ, д.е.н., професор;
- Туниця Ю.Ю., ректор Національного лісотехнічного університету України, академік НАН України;
- Фурдичко О.І., директор Інституту агроекології та економіки природокористування НААН України, академік НААН України;
- Долішня Н.І., сестра академіка М.І.Долішнього.

Після виступів дошку було урочисто відкрито та освячено.

Докладніше >>>


12 травня 2011 р. в Інституті відбулася конференція "Регіональна політика: національні пріоритети та глобальні виклики (до 75-річчя від дня народження академіка НАН України М.І.Долішнього)

В конференції взяли участь відомі українські та зарубіжні вчені, представники центральних, регіональних та місцевих органів влади, учні та соратники М.І.Долішнього. Перше пленарне засідання було присвячене висвітленню здобутків Львівської школи регіоналістики та презентації сучасних наукових розробок Інституту регіональних досліджень за напрямками наукових досліджень, започаткованих академіком М.І.Долішнім. Другий тематичний напрямок конференції - «Стратегічні пріоритети модернізації регіональної політики в Україні».

Докладніше >>>


Відбувся семінар для студентів Львівського інституту банківської справи

31 березня 2011 року працівники відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України провели семінар «Основи наукової діяльності» для студентів Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ. Даний захід проводився в рамках діяльності науково-навчального комплексу «Економосвіта» для студентів ІІІ курсу спеціальності «Управління персоналом і економіка праці». Науковці ознайомили студентів з напрямами наукових досліджень Інституту регіональних досліджень НАН України загалом та, зокрема, відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону.

Інформація, отримана на даному семінарі студентами ЛІБС УНБ НБУ, є важливим мотиватором, який спонукатиме студентів до наукової діяльності. Відділ планує і в подальшому проводити такі семінари для студентів навчальних закладів нашої області.

Докладніше ...
Від 23.12.2010 р. №2875-VI д.е.н. Сторонянській І.З. призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

Від 23.12.2010 р. №2875-VI завідуючому відділу Інституту регіоанальних досліджень, д.е.н. Сторонянській І.З. призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.


В приміщені Верховної Ради України відбулося вручення Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 рік

Премію Верховної Ради України присуджено найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за цикл робіт "Інноваційні та інформаційно-технологічні домінанти активізації соціально-економічного розвитку регіону":
ШЕВЧУКУ Андрію Васильовичу - кандидату економічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України;
ЩЕГЛЮК Світлані Дмитрівні - кандидату економічних наук, науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України;
ЛУЦКІВ Олені Миколаївні - кандидату економічних наук, науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України

Вітаємо лауреатів. Премії вручав Голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

Повний текст постанови >>>


Вручення премій Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради науковцям нашого Інституту

30 вересня 2010 року в Будинку Вчених відбулось вручення премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради. На заході зібралась наукова еліта нашого міста, серед якої були присутніми науковці Інституту регіональних досліджень НАН України.

Присутніх привітали голова обласної державної адміністрації Василь Горбаль, голова Львівської обласної ради Мирослав Сеник та інші провідні науковці нашого регіону.

Згідно Розпорядження Голови Львівської обласної державної адміністрації від 7 вересня 2010 року № 931/0/5-10 премію отримали:

1. Відомі вчені та знані фахівці:
Іщук Світлана Олексіївна – доктор економічних наук, завідувач відділу моніторингу регіонального розвитку;
2. Талановиті молоді учені і спеціалісти:
Теслюк Роман Тадейович – кандидат географічних наук, науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону;
Біль Мар’яна Михайлівна – інженер відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону;
Яремчук Роман Євгенович – інженер відділу територіальних суспільних систем та просторового розвитку;
Жук Ольга Петрівна – інженер відділу проблем ринкової інфраструктури і транскордонного співробітництва.


Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного та міжмуніципального співробітництва в Україні»

7 вересня 2010 р. у приміщенні Інституту регіональних досліджень НАН України відбувся круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного та міжмуніципального співробітництва в Україні», який організується у співробітництві з Програмою Ради Європи «Зміцнення місцевої демократії та сприяння реформам місцевого самоврядування в Україні», Державним Фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Проектом Німецького Бюро технічного співробітництва GTZ «Покращання муніципальних послуг», НГО «Центр», делегацією України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи.

У заході взяли участь керівник Програми Ради Європи «Зміцнення місцевої демократії та сприяння реформам місцевого самоврядування в Україні» В’ячеслав Толкованов, член Європейського Комітету з питань місцевої та регіональної демократії Ради Європи, начальник відділу Державного Фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні – секретар делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи Андрій Гук, доктор економічних наук, професор, співголова робочої групи з питань підготовки проекту Національної доповіді «Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні» Надія Мікула, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій, науковці, експерти з питань транскордонного та міжмуніципального співробітництва.

Основними завданнями заходу були:
• Представлення та обговорення проекту Національної доповіді «Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні»
• Обговорення інституційних та правових передумов розвитку транскордонного та міжмуніципального співробітництва в Україні з урахуванням рекомендацій Ради Європи;
• Презентація кращих вітчизняних та європейських практик щодо розвитку міжмуніципального співробітництва;
• Представлення інструментарію Ради Європи щодо розвитку міжмуніципального співробітництва.


Додано електронні версії змісту та анотацій нових номерів журналу "Регіональна економіка". Переглянути ...


Архів новин

Арендованные и вечные ссылки в WebGardenПродажа арендованных и вечных ссылок в WebGarden. Посадите ссылки в нашем саду, и собирайте щедрый урожай прибыли!