Головна
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання
Логін:

Пароль:


79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел/факс 70-71-68, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Андрій Шевчук

Відкриття торгового центру в м.Львові, Сихівська 16а. Продаж площ.
zamok.lviv.ua
Наукові кадри
Персоналії
Історія
Підготовка кадрів


На сьогодні науковий потенціал Інституту складає 79 наукових працівників, серед яких 18 докторів наук та 39 кандидатів наук.

З пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладні наукових досліджень, за якими Інститут має вагомі розробки, широко визнаними в Україні є його наукові школи.

Широко відома в Україні наукова школа з теоретичних основ регіональної політики (академік НАН України М.І. Долішній , д.е.н., проф. Злупко С.М. , д.г.н., проф. С.М. Писаренко, д.е.н., проф. С.Й. Вовканич, д.е.н., проф. Л.К. Семів, д.е.н.. проф. Л.Т. Шевчук, д.е.н. У.Я. Садова, к.е.н. І.З. Сторонянська, к.е.н. С.Л. Шульц).

sch2.jpg (20356 bytes) На основі попереднього доробку Львівської наукової економічної школи і багаторічних напрацювань Інституту в галузі регіоналістики тут досліджуються: наукові основи регіональної соціально-економічної політики, проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, культурно-освітнього потенціалу регіону, теоретико-методологічних основи просторового розвитку територіально-суспільних систем (міст, районів, селищ міського типу, регіонів), проблеми зайнятості, ринку праці, регіональна освітня політика, соціальні аспекти регіональної політики. Здійснюється розробка наукових засад вдосконалення механізмів управління та ресурсного забезпечення регіонального розвитку в системі національної економіки, методів аналізу і прогнозу явищ та процесів соціально-гуманітарної сфери регіону, економічне моделювання трансформаційних процесів територіальних суспільних систем, побудова моделей регіональної соціальної політики та механізмів її реалізації.

Активно розвивається наукова школа з регіональної екологічної політики (д.е.н. В.С. Кравців, д.е.н., проф..О.І. Фурдичко, д.е.н., проф..Ю.І. Стадницький, к.е.н. О.І. Гулич).

Здійснюється теоретичне та методичне обґрунтування формування регіональної екологічної політики та механізмів її реалізації, розробляються стратегії освоєння рекреаційного потенціалу регіонів, досліджуються соціально-економічні проблеми екологічної безпеки та проблеми забезпечення сталого розвитку гірських територій.

Знаними є досягнення наукової школи з проблем розвитку промислового виробництва та підприємництва регіону (д.е.н., проф..Є.І. Бойко, д.е.н., проф. В.Б. Войцеховський, д.е.н., проф.. М.А. Козоріз, д.е.н., проф.. Побурко Я.О., д.е.н. Іщук С.О., к.е.н. М.П. Горин, к.е.н. О.М. Люткевич).

Проводяться дослідження організаційно-економічних засад формування промислової регіональної політики, розвитку підприємництва в державі та регіонах, механізмів управління інноваційним розвитком регіонів на базі підвищення капіталізації суб’єктів господарювання, стану та тенденцій розвитку господарських суб’єктів та економічних процесів у регіонах України. Здійснюється розробка методичного забезпечення для прогнозування соціально-економічного розвитку регіону, організації моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, економіко-статистичних моделей для комплексного оцінювання інвестиційної привабливості та ефективності використання місцевих ресурсів.

Розвивається наукова школа з проблем зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва (д.е.н., проф. П.Ю. Бєлєнький, д.е.н., проф. Н.А. Мікула, к.е.н. Н.І. Гомольська, к.ф.-м.н. В.В.Демченко, к.е.н. Матвєєв Є.Е.).

Розробляються теоретичні основи оцінки ефективності діяльності різних форм транскордонного співробітництва, обґрунтовуються організаційно-економічні механізми підвищення конкурентоспроможності регіону, досліджуються перспективи використання кластерних підходів та шляхи забезпечення функціонування та розвитку ринкової інфраструктури прикордонних регіонів.


качественные школьные доски