Головна
Новини
Структура Інституту
Наукові школи
Провідні науковці
Історія
Публікації
Історія
Конференції
Міжнародна співпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Логін:

Пароль:

79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел/факс 70-71-68, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Андрій Шевчук

Дослідження вчених-економістів, практиків з проблем трудового потенціалу і зайнятості на основі системного економічного, інформаційного підходів до трудового потенціалу, механізми його використання в умовах формування національної економіки з врахуванням регіональних особливостей дозволило сформувати Львівську наукову школу трудового потенціалу і регіональної економіки. Очолює школу д.е.н. Кравців В.С.

Колектив з провідних вчених В.С. Кравціва, Є.І. Бойка, Л.Т.Шевчук, Л.К. Семів, У.Я. Садова досліджують проблеми трудового потенціалу і зайнятості на основі системного економічного, кібернетичного, інформаційного підходів до трудового потенціалу і зайнятості, механізми його використання в умовах формування національної економіки з врахуванням регіональних особливостей. Теоритичні і практичні результати досліджень дали можливість сформувати Львівську наукову школу трудового потенціалу і регіональної економіки, яку очолює д.е.н. Кравців В.С.

Серед наукових співробітників, які примножили і примножують теоретичні та прикладні доробки Інституту слід назвати П.Ю. Бєлєнького, який працює в Інституті з часу його заснування , займається дослідженням проблем розвитку ринкової інфраструктури управління використання матеріально-сировинних ресурсів в регіонів, розробляє проекти нормативних документів у зовнішньо-економічній діяльності.

sch2.jpg (20356 bytes) Колектив науковців очолюваний О.Й.Вовканичем досліджує соціально-економічні, науково-технічні, соціологічні і соціально-психологічні проблеми суспільного розвитку та інтелектуального забезпечення державотворчих процесів в регіонах.

Дослідження розвитку промислового виробництва і його реалізація в умовах формування ринкової економіки, структурної перебудови, конверсії оборонного виробництва, регулювання інвестиційного процесу, формування міжгалузевих пропорцій і зв'язків виконує Є.І.Бойко.

М.А.Козоріз займається дослідженням процесів створення підприємницьких форм господарювання на засадах роздержавлення і приватизації майна державних підприємств та розробляє методологічні основи їх стратегічного розвитку.

Розробкою методологічних засад і методичних положень економіко-статистичного аналізу стану та прогнозування розвитку соціально-економічних процесів на регіональному рівні та транскордонних територіях України займається Я.О.Побурко.

Згадані провідні науковці Інституту по результатах виконаних ними з фундаментальних та прикладних досліджень процесів соціально-економічного розвитку регіонів, механізмів ефективних систем господарювання, процесів формування регіональної політики підготували дисертації та захистили їх на здобуття наукового ступення доктора економічних наук, присвоєно всім їм вчене звання професора.

Провідні науковці